Kad vaikai gyventų šeimose

Kviečiame prisidėti prie Vaiko gerovės instituto programos veiklų. Surinktos lėšos bus skiriamos vaikų dailės ir darbelių priemonėms įsigyti, vaikų stovykloms organizuoti, taip pat maitinti vaikus popamokinio užimtumo „Angelų palėpė“ metu. Iš paramos apmokama dalis specialistų paslaugų (psichologų, pedagogų, terapeutų), kurios būtinos teikiant kokybiškas paslaugas vaikams, jų įtėviams ar globėjams.

Paaukokite ir prisidėkite prie VGI veiklos

Mokėjimo paslaugą teikia