MIESTO BAŽNYČIA

Palydėti žmones į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi
Dėkojame už Jūsų aukas!

Mokėjimo paslaugą teikia